Pomoc, jakiej szukam to wszelkie materiały czy informacje związane z tematyką niniejszej strony.

Niezwykle cenna byłaby pomoc i wsparcie osób, które mają do czynienia z prawem i które mogłyby wskazać nieścisłości, jakie są zawarte w informacjach na tej stronie, bądź mogłyby te informacje uzupełnić, czy uściślić.

Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonalności strony, sugerujące przyszłe rozwiązania bądź wskazujące jakiekolwiek błędy, czy to merytoryczne czy techniczne również mile widziane.