Niniejsza strona jest stroną autorską. Przy jej tworzeniu wykorzystałem swoją wiedzę, własne doświadczenia oraz ogólnodostępne źródła prawa. Nie korzystałem z żadnych innych materiałów.

Niniejszym wyrażam zgodę na nieograniczone korzystanie z zasobów tej strony dla celów prywatnych, przez co rozumiem wykorzystywanie informacji tu zawartych na własne potrzeby, na przykład do pisania własnych odwołań. Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, informuję, że nie wyrażam zgody na kopiowanie pełnych artykułów oraz publikowanie ich na własnych portalach bez uzyskania mojej wcześniejszej pisemnej zgody, którą można uzyskać kontaktując się ze mną poprzez ten formularz.

Wykorzystany na tej stronie kod HTML+CSS, skrypty PHP oraz JavaScript zostały albo przeze mnie napisane, albo zostały zakupione, bądź zostały użyte na warunkach, na jakich ich autor zezwolił na ich użytkowanie. Wygląd strony i jej wykonanie jest mojego autorstwa i podlega ochronie prawa autorskiego.

I na koniec ważna uwaga. Strona ta nie aspiruje do miana portalu zarobkowego czy konkursowego, cokolwiek miałoby to znaczyć. Nie była testowana w przeglądarkach, ani poddawana złożonej walidacji kodu. Zatem wszelkie błędy i ograniczenia niech będą traktowane z należytym pobłażaniem i wyrozumiałością.

Formalnym właścicielem strony internetowej (poza domeną) oraz całej zawartości jest firma:
Educational & Translation Services Ltd.
2nd Floor 145-157 St. John Street
London, EC1V 4PY
Wielka Brytania