• CKE
  tel. (sekretariat): (12) 53 66 600
  e-mail: matura@cke.edu.pl
 • OKE Poznań (woj. zachodniopomorskie, woj. wielkopolskie, woj. lubuskie)
  tel. (sekretariat): (61) 854 01 60
  fax (sekretariat): (61) 852 14 41
  e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl
 • OKE Wrocław (woj. dolnośląskie, woj. opolskie)
  tel. (sekretariat): (71) 785 18 52
  tel. (wgląd do prac): (71) 785 18 50
  fax (sekretariat): (71) 785 18 73
  e-mail: sekretariat@oke.wroc.pl
 • OKE Kraków (woj. małopolskie, woj. lubelskie, woj. podkarpackie)
  tel. (sekretariat): (12) 68 32 101
  fax (sekretariat): (12) 68 32 100
  e-mail: oke@oke.krakow.pl
 • OKE Łódź (woj. łódzkie, woj. świętokrzyskie)
  tel. (sekretariat): (42) 634 91 33
  fax (sekretariat): (42) 634 91 54
  e-mail: komisja@komisja.pl
 • OKE Jaworzno (woj. śląskie)
  tel. (sekretariat): (32) 784 16 01
  fax (sekretariat): (32) 784 16 08
  e-mail: komisja@komisja.pl
 • OKE Gdańsk (woj. pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie)
  tel. (sekretariat): (58) 320 55 90
  fax (sekretariat): (58) 320 55 91
  e-mail: komisja@oke.gda.pl
 • OKE Łomża (woj. podlaskie, woj. warmińsko-mazurskie)
  tel. (sekretariat): (86) 216 44 95
  fax (sekretariat): (86) 216 44 95
  e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl
 • OKE Warszawa (woj. mazowieckie)
  tel. (sekretariat): (22) 457 03 35
  fax (sekretariat): (22) 457 03 45
  e-mail: info@oke.waw.pl
 • Trybunał Konstytucyjny

  Wiele przepisów dotyczących oceniania matur jest niekonstytucyjnych (czego sztandarowym przykładem jest choćby jednoinstancyjność procesu wystawiania oceny i zarazem ostateczność tej oceny.) Samo MEN przyznaje, że jedynie 20% prac jest sprawdzanych powtórnie przez drugiego egzaminatora (w co, oczywiście, wierzyć nie należy, bo liczba ta z pewnością jest sporo niższa). Zatem, w praktyce, to zaledwie jedna osoba sprawdza napisaną maturę, nadaje punkty i na końcu je zlicza.

  Pod powyższym linkiem jest dokładnie opisana procedura składania skargi konstytucyjnej oraz wymogi prawne, jakie taka skarga musi spełniać, aby została przyjęta do rozpatrzenia przez Trybunał.

  Ale znów, działanie w pojedynkę jest kosztowne i utrudnione. Proszę zatem o dokonanie zapisu na newsletter Wówczas można łączyć w jedno dotychczas rozporoszone działania i robić to o wiele efektywniej, tym bardziej, że terminy działań prawnych są w przypadku matur (przypadkowo?) niezwykle krótkie, a procedura skargi konstytucyjnej nie tak znowu prosta i łatwa.

  Droga skargi konstytucyjnej będzie najskuteczniejsza (jeśli nie jedyna) do wymuszenia zmiany obecnego zabetonowanego stanowiska MEN.

 • Naczelny Sąd Administracyjny

  Na dzień obecny kierowanie sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a następnie do NSA (oczywiście po wyczerpaniu drogi administracyjnej w stosunku do MEN i podlegych mu jednostek) nie jest skuteczną drogą, ponieważ NSA doszedł do wniosku, że procedura egzaminacyjna nie ma cech postępowania aministracyjnego.
  Węcej o tym tutaj.


 • Wystąpienie RPO do Ministra Edukacji w sprawie matur z 31 grudnia 2007

  W piśmie tym (sprzed prawie 4 lat) Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę na sprawy, które już wówczas budziły wiele prawnych wątpliwości. Oto fragmenty tego pisma:

  • 3) [dotyczy] procedury udostępniania do wglądu ucznia sprawdzonego i ocenionego arkusza egzaminacyjnego: do RPO spływają liczne skargi dotyczące trybu udostępniania do wglądu prac maturalnych. W wystąpieniu postuluje się usprawnienie procesu udostępniania prac do wglądu,a także umożliwienie wykonywania kserokopii arkuszy egzaminacyjnych.
  • 4) (...) procedura odwołania od wyniku egzaminu maturalnego: normodawca nie przewiduje możliwości odwołania od wyniku egzaminu maturalnego, tymczasem do rzecznika wpływają skargi nie dotyczące wyłącznie merytorycznej oceny pracy, ale także błędów przy zliczaniu punków z karty odpowiedzi. Postuluje się wprowadzenie możliwości odwołania od wyniku egzaminu maturalnego łącznie z weryfikacją końcowej oceny egzaminu na drodze sądowej.
  • 7) (...)dodatkowo zwraca się uwagę na możliwą niekonstytucyjność art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, co sygnalizował Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu do wyroku z dnia 16 stycznia 2007 r. (sygn. akt U 5/06).
  Czy coś w tej sprawie zostało zrobione na lepsze? Oczywiście wielkie nic.
 • Odpowiedź MEN z 18 stycznia 2008 na wystąpienie RPO

  Warto poświęcić się i przeczytać ten stek idiotyzmów i bzdur, aby mieć pogląd o poziomie argumentacji autora - Ministra Edukacji. Ale ostrzegam: Kto to czyta ten sam sobie szkodzi!