Oto poszczególne etapy postępowania:

 • analiza otrzymanych wyników egzaminu maturalnego i podjęcie decyzji, czy warto zapoznać się z ocenioną pracą maturalną i punktami za poszczególne zadania;
 • napisanie wniosku do swojego OKE o wgląd do pracy.
  Termin na to wynosi 6 miesięcy od otrzymania świadectwa maturalnego;
 • obejrzenie na miejscu, w siedzibie OKE, w wyznaczonym terminie, swojej ocenionej pracy oraz analiza dokonanej przez egzaminatora oceny tej pracy.
  Od 2017 roku można swoją pracę sfotografować, aby dokonać tej analizy na spokojnie w domu, lub skorzystać z porady np. nauczyciela przedmiotu;
 • napisanie wniosku do OKE o weryfikację oceny swojej pracy.
  Termin na to wynosi zaledwie 2 dni od dokonania wglądu do pracy!;
 • skierowanie wniosku o powtórną ocenę swej pracy do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, za pośrednictwem Dyrektora OKE.
  Termin na to wynosi zaledwie 7 dni od otrzymania niesatysfakcjonującej nas odpowiedzi Dyrektora OKE na wniosek o weryfikację oceny;
 • wszczęcie postępowania sądowego (cywilnego bądż na drodze skargi konstytucyjnej);

Tutaj: kliknij znajduje się krótki poradnik przygotowany przez CKE odnośnie procedury wglądu do prac maturalnych, w postaci 2 stronicowego dokumentu w formacie .pdf.

Po otrzymaniu Świadectwa maturalnego, jeśli otrzymana liczba punktów jest niższa od spodziewanej, jest sprawą oczywistą, że trzeba zobaczyć zarówno swój arkusz odpowiedzi, jak i ocenioną kartę odpowiedzi. Widać na tej karcie ile punktów dał egzaminator za każde zadanie. Dostęp do tych dwóch dokumentów jest możliwy po złożeniu do właściwego OKE wniosku o wgląd do pracy. Zasięg terytorialny poszczególnych Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych przedstawia poniższa mapa.

Najedź kursorem na mapę* i kliknij. Jeśli mapa nie wczytuje się od razu, przeładuj stronę.

 • OKE Poznań
  ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań
  tel. (sekretariat): (61) 854 01 60
  fax (sekretariat): (61) 852 14 41
  e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl

  wgląd do prac (strona OKE): kliknij
  formularz wniosku o wgląd: kliknij
  zasady wglądu (pdf): kliknij
 • OKE Poznań
  ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań
  tel. (sekretariat): (61) 854 01 60
  fax (sekretariat): (61) 852 14 41
  e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl

  wgląd do prac (strona OKE): kliknij
  formularz wniosku o wgląd: kliknij
  zasady wglądu (pdf): kliknij
 • OKE Poznań
  ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań
  tel. (sekretariat): (61) 854 01 60
  fax (sekretariat): (61) 852 14 41
  e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl

  wgląd do prac (strona OKE): kliknij
  formularz wniosku o wgląd: kliknij
  zasady wglądu (pdf): kliknij
 • OKE Wrocław
  ul. Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław
  godz. pracy: 8.00-16.00 (pon-pt)
  tel. (sekretariat): (71) 785 18 52
  tel. (wgląd do prac): (71) 785 18 55
  fax (sekretariat): (71) 785 18 73
  e-mail: sekretariat@oke.wroc.pl

  wgląd do prac (strona OKE): kliknij
  formularz wniosku o wgląd: kliknij
  zasady wglądu (pdf): kliknij
 • OKE Wrocław
  ul. Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław
  godz. pracy: 8.00-16.00 (pon-pt)
  tel. (sekretariat): (71) 785 18 52
  tel. (wgląd do prac): (71) 785 18 55
  fax (sekretariat): (71) 785 18 73
  e-mail: sekretariat@oke.wroc.pl

  wgląd do prac (strona OKE): kliknij
  formularz wniosku o wgląd: kliknij
  zasady wglądu (pdf): kliknij
 • OKE Kraków
  os. Szkolne 37, 31-978 Kraków
  tel. (sekretariat): (12) 68 32 101
  fax (sekretariat): (12) 68 32 100
  e-mail: oke@oke.krakow.pl

  wgląd do prac (strona OKE): kliknij
  formularz wniosku o wgląd (elektronoczny): kliknij
  zasady wglądu (pdf): kliknij
 • OKE Kraków
  os. Szkolne 37, 31-978 Kraków
  tel. (sekretariat): (12) 68 32 101
  fax (sekretariat): (12) 68 32 100
  e-mail: oke@oke.krakow.pl

  wgląd do prac (strona OKE): kliknij
  formularz wniosku o wgląd (elektroniczny): kliknij
  zasady wglądu (pdf): kliknij
 • OKE Kraków
  os. Szkolne 37, 31-978 Kraków
  tel. (sekretariat): (12) 68 32 101
  fax (sekretariat): (12) 68 32 100
  e-mail: oke@oke.krakow.pl

  wgląd do prac (strona OKE): kliknij
  formularz wniosku o wgląd (elektroniczny): kliknij
  zasady wglądu (pdf): kliknij
 • OKE Łódź
  ul. Praussa 4, 94-203 Łódź
  tel. (sekretariat): (42) 634 91 33, (42) 664-80-50
  fax (sekretariat): (42) 634 91 54
  e-mail: komisja@komisja.pl

  wgląd do prac (strona OKE): kliknij
  formularz wniosku o wgląd (ods): kliknij
  zasady wglądu (pdf): kliknij
 • OKE Łódź
  ul. Praussa 4, 94-203 Łódź
  tel. (sekretariat): (42) 634 91 33, (42) 664-80-50
  fax (sekretariat): (42) 634 91 54
  e-mail: komisja@komisja.pl

  wgląd do prac (strona OKE): kliknij
  formularz wniosku o wgląd (ods): kliknij
  zasady wglądu (pdf): kliknij

  Uwaga: Wglądu do pracy można też dokonać w budynku C1 Urzędu Wojewódzkiego w Kielach, pokoje: 318,319 i 320.
  Wyboru dokonuje się na formularzu wniosku o wgląd dla OKE w Łodzi.
  (strona OKE w Łodzi, link powyżej)
 • OKE Jaworzno
  43-600 Jaworzno, ul. Mickiewicza 4
  tel. (sekretariat): (32) 784 16 01
  fax (sekretariat): (32) 784 16 08
  e-mail: oke@oke.jaworzno.pl

  wgląd do prac (strona OKE): kliknij
  zasady wglądu (pdf): kliknij
 • OKE Gdańsk
  ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk
  godz. pracy: 7.30-15.30 (pon-pt)
  tel. (sekretariat): (58) 320 55 90
  fax (sekretariat): (58) 320 55 91
  e-mail: komisja@oke.gda.pl

  wgląd do prac (strona OKE): kliknij
  formularz wniosku o wgląd (pdf): kliknij
  zasady wglądu (pdf): kliknij

 • OKE Gdańsk
  ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk
  godz. pracy: 7.30-15.30 (pon-pt)
  tel. (sekretariat): (58) 320 55 90
  fax (sekretariat): (58) 320 55 91
  e-mail: komisja@oke.gda.pl

  wgląd do prac (strona OKE): kliknij
  formularz wniosku o wgląd (pdf): kliknij
  zasady wglądu (pdf): kliknij

 • OKE Łomża
  Al. Legionów 9, 18-400 Łomża
  tel. (sekretariat): (86) 473 71 20; 509 109 766
  fax (sekretariat): (86) 473 68 17
  e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl

  wgląd do prac (strona OKE): kliknij
  formularz wniosku o wgląd (pdf): kliknij
  zasady wglądu (pdf): kliknij

 • OKE Łomża
  Al. Legionów 9, 18-400 Łomża
  tel. (sekretariat): (86) 473 71 20; 509 109 766
  fax (sekretariat): (86) 473 68 17
  e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl

  wgląd do prac (strona OKE): kliknij
  formularz wniosku o wgląd (pdf): kliknij
  zasady wglądu (pdf): kliknij

 • OKE Warszawa
  Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa
  tel. (sekretariat): (22) 457 03 35
  fax (sekretariat): (22) 457 03 45
  e-mail: info@oke.waw.pl

  wgląd do prac (strona OKE): kliknij
  formularz wniosku o wgląd (docx): kliknij
  zasady wglądu (pdf): kliknij

Zatem, aby zobaczyć swoją pracę, należy złożyć do swojego OKE wniosek o wgląd do pracy maturalnej. Wniosek można złożyć osobiście (lub przez pełnomocnika), listownie lub pocztą elektroniczną. Najlepiej zrobić to poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod linkiem powyżej (dostępnego po kliknięciu na dane województwo). Należy też zapoznać się z zasadami wglądu do prac (link powyżej), obowiązującymi w danym OKE.

Po złożeniu wniosku o wgląd, skontaktuje się z Tobą OKE (listownie, mailem lub telefonicznie) i wyznaczy termin wglądu do pracy.

Kolejnym etapem, jest sprawdzenie napisanej przez siebie pracy.

*Mapa i skrypty (na licencji Royality Free) pobrano ze strony: kliknij.

Po złożeniu wniosku do właściwego OKE o wgląd do pracy maturalnej i do ocenionej karty odpowiedzi, uczeń zostanie powiadomiony (najczęściej pisemnie, listem poleconym, mailem lub telefonicznie) o dniu i godzinie wglądu. Nie jest możliwe udanie się do OKE w dowolonym czasie i przejrzenie pracy w dogodnym dla siebie czasie. Nie wiadomo czemu. W sądzie jest przecież więcej akt prowadzonych tam spraw (także zakończonych), a idzie się tam kiedy się chce i po chwili można zapoznać się z dokumentami bez problemu. Jedyną wytumaczalną przyczyną jest chęć ograniczenia dostępu do prac. W końcu niektórzy muszą przejechać 200 i więcej kilometrów, aby dotrzeć do OKE.

Udając się do OKE należy zabrać ze sobą:

 • dowód tożsamości (czyli taki ze zdjęciem);
 • otrzymaną z OKE informacją o dacie i godzinie wglądu;
 • własne kartki i długopis nie są potrzebne. Materiały do sporządzenia notatek zapewnia OKE. Zgodnie z instrukcją CKE nie wolno korzystać z własnych;
 • telefon lub inne urządzenie telekomunikacyjne, wyposażone w aparat fotograficzny, aby móc sfotografować swoją pracę. Od 2016 roku łaskawcy z OKE nam pozwolą na to. Nie wiedzieć czemu nie może to być zwykły aparat fotograficzny. Choć wcześniej żaden dokument prawny tego nie zabraniał, to OKE, bazując na własnym "widzimisię" stało na nieprzejednanym stanowisku, że fotografowanie pracy jest niedozwolone;
 • wydrukowaną kartkę z procedurą wglądu do prac.

Po przybyciu do budynku OKE w oznaczonym dniu i godzinie oraz po wylegitymowaniu się otrzymasz:

 • kartkę i długopis;
 • czystopis swojej pracy maturalnej;
 • brudnopis swojej pracy maturalnej;
 • klucz odpowiedzi, według którego praca była sprawdzana (muszę to doprecyzować - przyp. Autora);
 • kartę odpowiedzi z zaznaczonymi punktami za każde zadanie (muszę to doprecyzować - przyp. Autora);

Wydawałoby się, że celem sprawdzenia swej pracy maturalnej będzie spokojna i rzeczowa analiza napisanych przez ucznia treści, przy jakiejś fachowej życzliwości osób z OKE, tak, aby uczeń mógł z całkowitym przekonaniem przyjąć ocenę wystawioną przez egzaminatorów z OKE. Niech nikt naiwny na to nie liczy.

 • Problem ograniczania czasu dostępu pracy maturalnej do wglądu, będąca dotychczas normą (30 minut), stracił na aktualności, ponieważ pracę można sfotografować i na spokojnie analizować w domu.
 • OKE nie godzi się, aby wgląd do pracy uzyskał w waszym imieniu pełnomocnik, nawet jeśli posiada do tego notarialne pełnomocnictwo szczególne.
 • nigdzie nie jest powiedziane, że wgląd do pracy ma się tylko jeden raz. Zatem, jeśli ktoś chce zobaczyć pracę swoją raz jeszcze, nie ma ku temu żadnych przeszkód prawnych;

Sprawdzając swoją pracę maturalną należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • czy punkty dane przez egzaminatora za poszczególne zadania zostały poprawnie przez niego podsumowane;
 • czy za odpowiedzi zgodne z kluczem odpowiedzi egzaminator dał należne punkty;
 • czy praca została w całości sprawdzona i czy żadne zadanie nie zostało przez egzaminatora pominięte (jeśli na czystopisie jest adnotacja, że reszta zadania jest na brudnopisie, egzaminator ma również obowiązek sprawdzenia i ocenienia cześci, która się w brudnopisie znajduje);

Prawdopodobnie cały czas przy przeglądaniu pracy będzie wam prawdopodobnie ktoś towarzyszył, abyście przypadkiem nie zjedli własnej pracy maturalnej i klucza. Nic sobie nie róbcie z min, patrzenia na zegarek czy wzdychania tej osoby. Wy macie swoją sprawę do załatwienia, ta osoba swoją.

Nie ma też sensu zadawać tej osobie pytań czy prosić o wyjaśnienie czegoś. Nie może ona wchodzić w jakiekolwiek dyskusje merytoryczne z uczniem, za to może go zniechęcać.

Co zrobić gdy naszym zdaniem praca maturalna nie jest oceniona rzetelnie? Trzeba napisać wniosek o weryfikację oceny.

Jeśli w wyniku analizy otrzymanej do wglądu pracy maturalnej dojdziesz do wniosku, że Twoje odpowiedzi są prawidłowe, a nie otrzymały należytej liczby punktów, należy napisać wniosek o powtórne sprawdzenie pracy. Wniosek taki (jak każde pismo oficjalne) powinien zawierać:

 • Dane autora pisma (lewy górny róg)
  • Imię i nazwisko
  • Adres zamieszkania
  • Numer PESEL (dodatkowo, ale w przypadku czepiactwa OKE nie zaszkodzi);
  • Nazwę ukończonej szkoły (komentarz, jak powyżej)
 • Miejsce i datę sporządzenia pisma (prawy górny róg);
 • Nazwę i adres adresata pisma (czyli: Dyrektor OKE w ...);
 • Nazwę, tytuł pisma (czyli: Wniosek o powtórne sprawdzenie pracy maturalnej);
 • Podstawę prawną pisma (i tu mam problem, ponieważ nie znalazłem podstawy prawnej takiego wniosku. Jeśli ktoś ją znajdzie, proszę o informację);
 • Twoje argumenty na poparcie wniosku:
  • Zacytuj swoją wypowiedź z pracy maturalnej - tą, która na znalazła uznania egzaminatora;
  • Zacytuj określony fragment z podręcznika (lub podręczników) rekomendowanego przez MEN, na poparcie swojej tezy;
  • możesz też argumentować, że Twoje odpowiedzi zawarte w pracy są logicznie tożsame z odpowiedziami zawartymi w kluczu;

Nie licz, oczywiście, że Twój wniosek zostanie merytorycznie rozpatrzony. Jest prawie pewne, że otrzymasz sztampową odpowiedź, że - a jakże - Twoja praca została powtórnie sprawdzona przez cały chór najwybitniejszych egzaminatorów i że masz spadać na drzewo. Ale nie oczekuj jakiegokolwiek merytorycznego odniesienia się do Twoich argumentów. Tego nie będzie.

Lecz ta właśnie odpowiedź OKE może stać się dla nich początkiem niemiłych, acz całkowicie zasłużonych zdarzeń. Okazuje się, że jest szansa skutecznej walki z OKE. Tą szansą jest cywilny pozew o ochronę dóbr osobistych. Dobra te, z pewnością, zostały naruszone, jeśli w dokumentach urzędowych, podaje się nieprawdę. O tym aspekcie w zakładce "Wniosek do sądu" - obok.

Postępowanie sądowe jest zawsze długie, najczęściej nietanie, obciążające psychikę, zaś jego rezulat ostateczny do końca niepewny. I nie zanosi się, aby w tej mierze coś się w najbliższym czasie zmieniło. Zbyt dużo ludzi za dobrze z tego bagna żyje. Dlatego decyzja o wszczęciu postępowania musi być przemyślana. I nie radzę brać się do tego bez pomocy prawnika, bo zostaniecie zjedzeni razem z butami. Do sądu nie idziecie po sprawiedliwość, ale po wyrok. A na dobry wyrok trzeba sobie odpowiednio zapracować i zasłużyć.

Do niedawna nie bardzo wiadomo było jak ugryźć sprawę odwołania od wyników matury. Dla wszystkich stron - oprócz ucznia samego - była to sytuacja komfortowa. Wszystkie te strony wzajemnie się kryły, pozorując działanie na rzecz dobra społecznego. NSA wygodnie zauważył, że egzamin maturalny nie ma cech postępowania administracyjnego. MEN chwyciło się tego, jak pijany płota. OKE i kuratoria jak wierne pieski patrzą wiernie w ślepia MEN, bacząc, by w niczym nie uchybić surowym prawom tam stanowionym.

Ale wygląda, że dobre - przynajmniej w sprawie matur - szybko może się dla MEN skończyć. Uczeń niezadowolny z oceny jaką dostał od egzaminatora i nieusatysfakcjonowany odpowiedzią OKE na jego wniosek o powtórne sprawdzenie pracy może złożyć wniosek do sądu powszechnego, z powództwa cywilnego, o ochronę jego dóbr osobistych. Naruszeniem tych dóbr będzie nieprawda poświadczona na urzędowym dokumencie, jakim jest świadectwo maturalne. Tutaj uczeń ma przewagę. Dokładnie przepisze treść spornego pytania ze swojej pracy. Da do skonsultowania tą odpowiedź osobom kompetentnym i w przypadku potwierdzenia swoich racji, po analizie sprawy z prawnikiem, skieruje ją do sądu. Wygraną ma prawie pewną. I co ciekawe, nie zanosi się wówczas, aby było jakieś odniesienie do "klucza" odpowiedzi, bo i niby dlaczego miałoby być? Gdzie w Ustawie o systemie oświaty z 7 września 1991 roku, czy w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 roku jest mowa o jakimkolwiek kluczu? Sprawdzana będzie zgodność udzielonej odpowiedzi ze stanem wiedzy powszechnej.

Ten temat, z pewnością, wymaga rozwinięcia. I takowe zostanie niedługo dokonane, jeśli pojawi się zainteresowanie. Po prostu trzeba zapłacić prawnikowi za napisanie opinii prawnej na ten temat.